Palvelut

Toimistomme hoitaa monenlaisia yleisjuridiikkaan liittyviä asioita ja olemme perehtyneet erityisesti seuraaviin yksityishenkilöiden ja yritysten oikeudellisiin kysymyksiin:

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat:

 • lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät asiat
 • huostaanottoon liittyvät asiat
 • avioeroon ja ositukseen liittyvät asiat
 • avoliittoihin liittyvät oikeudelliset kysymykset
 • avioehtosopimukset
 • testamentit ja lahjat
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot

Rikosasiat:

 • vastaajan ja asianomistajan avustaminen oikeudenkäynneissä
 • lähestymiskieltoasiat

Riita-asiat:

 • vahingonkorvausasiat
 • asuntokauppa- ja huoneenvuokrariidat

Ulkomaalaisoikeudelliset asiat

 • oleskelulupa-asiat
 • ulkomaalaisen käännyttäminen
 • maasta karkottaminen

Yksityishenkilön velkajärjestelyasiat:

 • velkajärjestelyhakemukset
 • maksuohjelman laadinta

Ympäristöoikeudelliset asiat

Työsuhdeasiat

 Selvitämme asiakkaan kanssa toimeksiannon alkuvaiheessa asian hoitamiseen liittyvät kuluriskit, sekä sen voidaanko toimeksiannon kulut kattaa oikeusturvavakuutuksesta tai valtion kustantamalla oikeusavulla.