Kustannukset

Yleistä

Toimeksiantoa vastaanotettaessa arvioidaan asiakkaan kanssa toimenpiteisiin liittyvät kustannukset ja kuluriskit. Asianajajan palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan, ellei asiakkaan kanssa erikseen muusta sovita.

Keskimääräinen tuntipalkkio on 184,50 euroa/h sisältäen arvonlisäveron.

Erikseen veloitetaan ns. suoranaiset kulut (kuten viranomaisten perimät erilliset maksut esim. kaupparekisteriotemaksut, virkatodistukset, lunastusmaksut, valokopiot ym.), sekä matkakulut ja päivärahat. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Oikeusapu

Asiakas voi olla oikeutettu saamaan kokonaan tai osittain valtion kustantamaa oikeusapua. Oikeusapua voidaan myöntää laissa säädetyillä ehdoilla Suomen kansalaiselle tai ulkomaalaiselle, joka huomioon ottaen hänen taloudellisen asemaansa vaikuttavat seikat, ei asiaan osallisena vaikeuksitta kykene kokonaisuudessaan suorittamaan asian käsittelyn vaatimia menoja. Valtio maksaa tällöin avustajan palkkion.

Oikeusturvaetu

Asiakkaalla voi olla perusvakuutus (esim. kotivakuutus, työntekijäliiton jäsenyyteen sisältyvä etu tai yritysvakuutus), johon liittyy oikeusturvavakuutus. Sen perusteella voidaan korvata omavastuun ylittävä osa oikeudellisen riidan aiheuttamista kustannuksista. Oikeusturvavakuutuksen perusteella maksetaan tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset jutun hoidosta. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen korvausmuoto oikeusapuun nähden.


Emme veloita toimeksiannon vastaanottamiseen liittyvästä alkuneuvottelusta.

Toimeksiannon hoitamiseen liittyvät kustannukset selvitetään päämiehen kanssa alkuneuvottelussa.